Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
06.08.2019 kl. 18.30 - 06.08.2019 kl. 22.00
Sted
Sabro Rideklub
Beskrivelse
Sabro Rideklubs bestyrelse mødes ca. en gang om måneden.
Har du emner, som du ønsker bestyrelsen tager op til drøftelse eller beslutning, kan du kontakte sekretæren på mail sekretaer@sabrorideklub.dk
Referater fra møderne lægges op på hjemmesiden, når de er godkendt.
Sabro Rideklub