Stævner generelt


Sabro Rideklub afholder hvert år en række D-stævner i dressur og spring og der er, som udgangspunkt, udskrevet klasser så ALLE kan deltage.
Aktiviteter, kun for klubbens elevryttere på heste, afvikles under klubbens breddeudvalg.
 
Stævnedatoer ansøges hos Dansk Rideforbund (DRF)og fastlægges hvert år i februar af Distrikt12.
Godkendte SABR-stævner ses derefter i kalenderen på hjemmesiden og på go.rideforbund.dk
 
Er du ny stævnerytter?
Klubben har udarbejdet en folder med nyttige oplysninger og gode råd til dig, der ikke er vant til at starte stævner.
 
Læs stævnefolderen her eller find den i stalden.
 
Gældende udelukkelseskriterier / OUT-regler fra DRF:
SABR er medlem af Dansk Rideforbund, vi bruger derfor DRF's officielle stævneregler.
Dressur - se DRF-dressurreglement kap. IV
Spring - se DRF-springreglement kap. IV
 
Leje af stævneboks
Sabro Rideklub har nogle gange mulighed for at udleje enkelte bokse ved stævner i klubben. Udlejning via go.rideforbund.dk sammen med stævnetilmelding har 1.prioritet.
Muligheder og priser fremgår af propositionerne for det enkelte stævne.
 

Stævnetilmelding D-klasser 

Ifølge DRF's regler skal alle D-stævner og op skal afvikles via DRF-Go! og Equipe.
 
Alle ryttere  der starter D-klasser skal pr. 1/1-2018 have indløst minimum D-rytter licens via DRF-Go!.
Tilmelding og betaling af alle stævnetilmeldinger skal ligeledes foregå via DRF-Go!
HUSK det er muligt at tilmelde sig til flere stævner og flere personer ad gangen for ét onlinegebyr.
 

Stævnetilmelding E-klasser
 
Elevryttere, skal tilmelde sig ved at udfylde klubbens anmeldelsesblanket, få den underskrevet af underviseren og derefter maile den til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk eller lægge blanketten i den hvide postkasse i hallen. Elevryttere betaler IKKE tastegebyr, men leje af elevhest.
 
 
Det koster penge at leje elevhest - prisen er pr. klasse og står på propositionerne for det enkelte stævne. Ved nogle klasser er prisen angivet inklusiv leje af elevhest.
 
Ønsker du at starte på en af klubbens elevheste, kræver det, at du er medlem af klubben og får undervisning i klubben.
Du skal ønske tre forskellige heste, og din ridelærer skal godkende og underskrive anmeldelsesblanketten med den/de klasser, du ønsker at starte i.
Hvis ikke andet er angivet, er det tilladt at starte max to starter pr. ekvipage pr. dag.
 
Anmeldelsesgebyret varierer fra stævne til stævne. Se propositionerne for det enkelte stævne.
 
Anmeldelsesfristen angivet på propositionerne for det enkelte stævne skal overholdes ellers opkræves der efteranmeldelsesgebyr. Tilmeldingen er først gyldig når startgebyret er indbetalt!
 
Efteranmeldelse, mod efteranmeldelsesgebyr, er muligt hvis tidsplanen tillader det.
 
Betaling elevryttere:
Tilmelder du udenom Go!  betales der ved, at beløbet overføres via MobilePay på nr. 71791 med bemærkningen: ST, navn på rytter, dato for start - eller beløbet lægges, sammen med anmeldelsen i en lukket kuvert, i den hvide postkasse i hallen.
 

 
 


Sponsorer