Stævner i SABR


Sabro Rideklub afholder hvert år en række D-stævner under Dansk RideForbund (DRF) i dressur og spring og der er, som udgangspunkt, udskrevet klasser så ALLE kan deltage.
 
Øvrige aktiviteter, kun for klubbens elevryttere på heste, afvikles under klubbens breddeudvalg.
 
Stævnedatoer ansøges hos DRF og fastlægges hvert år i februar af Distrikt12.
Godkendte SABR-stævner ses derefter i kalenderen på hjemmesiden og på go.rideforbund.dk
 
Er du ny stævnerytter?
Klubben har udarbejdet en folder med nyttige oplysninger og gode råd til dig, der ikke er vant til at starte stævner.
Læs stævnefolderen her eller find den i stalden.
 
Gældende udelukkelseskriterier / OUT-regler fra DRF:
SABR er medlem af Dansk Rideforbund, vi bruger derfor DRF's officielle stævneregler.
Dressur - se DRF-dressurreglement kap. IV
Spring - se DRF-springreglement kap. IV
 
Leje af stævneboks
Sabro Rideklub har nogle gange mulighed for at udleje enkelte bokse ved stævner i klubben. Udlejning via go.rideforbund.dk sammen med stævnetilmelding har 1.prioritet.
Muligheder og priser fremgår af propositionerne for det enkelte stævne.

Stævnetilmelding D-klasser 

Ifølge DRF's regler skal alle D-stævner og over afvikles via DRF-Go! og DRF-Live.
Alle ryttere der starter D-klasser skal have D-rytter licens via DRF-Go!.

Tilmelding og betaling af alle stævnetilmeldinger skal ligeledes foregå via
DRF-Go!
 
HUSK det er muligt at tilmelde sig til flere stævner og flere personer ad gangen for ét onlinegebyr.

Stævnetilmelding E-klasser
 
Elevryttere tilmelder sig ved at udfylde klubbens anmeldelsesblanket, får den underskrevet af underviseren og derefter mailer den til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk eller lægger blanketten i den hvide postkasse i hallen. Elevryttere betaler IKKE tastegebyr, men leje af elevhest.
 
 
Det koster penge at leje elevhest - prisen er pr. klasse og står på propositionerne for det enkelte stævne. Ved nogle klasser er prisen angivet inklusiv leje af elevhest.
 
Ønsker du at starte på en af klubbens elevheste, kræver det, at du er medlem af klubben og får undervisning i klubben.
Du skal ønske tre forskellige heste, og din ridelærer skal godkende og underskrive anmeldelsesblanketten med den/de klasser, du ønsker at starte i.
Hvis ikke andet er angivet, er det tilladt at starte max to starter pr. ekvipage pr. dag.
 
Anmeldelsesgebyret varierer fra stævne til stævne. Det ses i propositionerne for det enkelte stævne.
 
Anmeldelsesfristen angivet på propositionerne for det enkelte stævne skal overholdes ellers opkræves der efteranmeldelsesgebyr. Tilmeldingen er først gyldig når startgebyret er indbetalt!
 
Efteranmeldelse, mod efteranmeldelsesgebyr, er muligt hvis tidsplanen tillader det.
 
Betaling elevryttere:
Tilmelder du udenom Go!  betales der ved, at beløbet overføres via MobilePay på nr. 71791 med bemærkningen: ST, navn på rytter, dato for start - eller beløbet lægges, sammen med anmeldelsen i en lukket kuvert, i den hvide postkasse i hallen.

Hjælp til stævner
 
Der er mange opgaver der skal løses i forbindelse med afvikling af et stævne. Stævneudvalget står for planlægning og klargøring af stævnerne samt bemanding i sekretariat m.v. under stævnerne.
 
Til alle de øvrige opgaver, er der brug for hjælpere udenfor stævneudvalget.
Det er heldigvis både sjovt, lærerigt og hyggeligt at være hjælper. 
Opgaverne kan løses af de fleste (også ikke heste- eller stævnekyndige) efter kort introduktion.
Herunder er opgaverne beskrevet.
 
 


Sponsorer