Stævner i SABR


Sabro Rideklub afholder hvert år en række D-stævner under Dansk RideForbund (DRF) i dressur og spring og der er, som udgangspunkt, udskrevet klasser så ALLE kan deltage.
 
Øvrige aktiviteter, kun for klubbens elevryttere på heste, afvikles under klubbens breddeudvalg.
 
Stævnedatoer ansøges hos DRF og fastlægges hvert år i februar af Distrikt12.
Godkendte SABR-stævner ses derefter i kalenderen på hjemmesiden og på go.rideforbund.dk
 
Er du ny stævnerytter?
Klubben har udarbejdet en folder med nyttige oplysninger og gode råd til dig, der ikke er vant til at starte stævner.
Læs stævnefolderen her eller find den i stalden.
 
Gældende udelukkelseskriterier / OUT-regler fra DRF:
SABR er medlem af Dansk Rideforbund, vi bruger derfor DRF's officielle stævneregler.
Dressur - se DRF-dressurreglement kap. IV
Spring - se DRF-springreglement kap. IV
 
Leje af stævneboks
Sabro Rideklub har nogle gange mulighed for at udleje enkelte bokse ved stævner i klubben. Udlejning via go.rideforbund.dk sammen med stævnetilmelding har 1.prioritet.
Muligheder og priser fremgår af propositionerne for det enkelte stævne.

Stævnetilmelding D-klasser 

Ifølge DRF's regler skal alle D-stævner og over afvikles via DRF-Go! og DRF-Live.
Alle ryttere der starter D-klasser skal have D-rytter licens via DRF-Go!.
Se evt. vejledninger hertil længere ned på siden. 

Tilmelding og betaling af alle stævnetilmeldinger skal ligeledes foregå via
DRF-Go!
 
HUSK det er muligt at tilmelde sig til flere stævner og flere personer ad gangen for ét onlinegebyr.

Stævnetilmelding E-klasser
 
Elevryttere tilmelder sig ved at udfylde klubbens anmeldelsesblanket, får den underskrevet af underviseren og derefter mailer den til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk eller lægger blanketten i den hvide postkasse i hallen. Elevryttere betaler IKKE tastegebyr, men leje af elevhest.
 
 
Det koster penge at leje elevhest - prisen er pr. klasse og står på propositionerne for det enkelte stævne. Ved nogle klasser er prisen angivet inklusiv leje af elevhest.
 
Ønsker du at starte på en af klubbens elevheste, kræver det, at du er medlem af klubben og får undervisning i klubben.
Du skal ønske tre forskellige heste, og din ridelærer skal godkende og underskrive anmeldelsesblanketten med den/de klasser, du ønsker at starte i.
Hvis ikke andet er angivet, er det tilladt at starte max to starter pr. ekvipage pr. dag.
 
Anmeldelsesgebyret varierer fra stævne til stævne. Det ses i propositionerne for det enkelte stævne.
 
Anmeldelsesfristen angivet på propositionerne for det enkelte stævne skal overholdes ellers opkræves der efteranmeldelsesgebyr. Tilmeldingen er først gyldig når startgebyret er indbetalt!
 
Efteranmeldelse, mod efteranmeldelsesgebyr, er muligt hvis tidsplanen tillader det.
 
Betaling elevryttere:
Tilmelder du udenom Go!  betales der ved, at beløbet overføres via MobilePay på nr. 71791 med bemærkningen: ST, navn på rytter, dato for start - eller beløbet lægges, sammen med anmeldelsen i en lukket kuvert, i den hvide postkasse i hallen.

Go! - Profil og licens
 
Vejledning til oprettelse af profil og stævnelicens på Go!
Dansk Ride Forbund (DRF) kræver at alle ryttere der starter stævner i klubber under DRF tilmelder sig stævnerne via DRF’s stævnesystem Go! Undtaget er E-klasser (klubbens elevryttere der rider på klubbens elevheste).
 
For at kunne tilmelde sig via Go! kræves stævnelicens. D-licens (til klubstævner) koster 250,- kr. pr. år og gælder for et kalenderår.
 
Profiloprettelse:
Du skal oprette en profil for at kunne købe en stævnelicens. Den er gratis og det gøres på Go! https://go.rideforbund.dk/opret-profil.aspx
Husk at det er rytteren der skal oprettes og IKKE evt. forælder.
 
Licens aktivering:
Efter login på din profil, går du til Mine oplysninger under dit navn (øverst). Her kan du aktivere den rytterlicens du har brug for.
Licensen gælder for et kalenderår og skal derfor fornyes hvert år, inden årets førte stævnedeltagelse. Fornyelsen sker på samme måde på din profil.
Se evt. vejledning her: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Rytterlicens/Koeb%20af%20rytterlicens.aspx
 
Registrering af heste:
Du har også mulighed for at koble hesten/hestene du normalt rider på til din profil. Det kræver dog at du kender hestens ID-nr. Det finder du i hestens hestepas.
Findes hesten ikke allerede i systemet, kan du gratis oprette den som ”klubhest” til DE-stævner, men det kræver igen at du kender hestens ID-nr.
Læs evt. mere om registrering af heste her: https://go.rideforbund.dk/kundeservice/hj%C3%A6lp-til-go/registrering-af-hest.aspx


Hjælp til stævner
 
Der er mange opgaver der skal løses i forbindelse med afvikling af et stævne. Stævneudvalget står for planlægning og klargøring af stævnerne samt bemanding i sekretariat m.v. under stævnerne.
 
Til alle de øvrige opgaver, er der brug for hjælpere udenfor stævneudvalget.
Det er heldigvis både sjovt, lærerigt og hyggeligt at være hjælper. 
Opgaverne kan løses af de fleste (også ikke heste- eller stævnekyndige) efter kort introduktion.
Herunder er opgaverne beskrevet.
 
 


Sponsorer