UPDATE vedr. COVID-19 coronavirus - pr. 23. marts 2020 ??


Myndighederne har idag d. 23. marts forlænget alle nuværende initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus frem til 13. april 2020. Det betyder, at al elevundervisning aflyses i denne periode. Desuden aflyses powerpåske.
Øvrige tidligere tiltag med max 10 personer i klubben fastholdes.

Bestyrelsen vil holde ekstraordinært møde onsdag d. 25. marts, hvor vi drøfter klubbens samlede forudsætninger og muligheder inden der tages beslutninger og klubbens håndtering af coronakrisen. Herefter vil der kommer yderligere udmelding. 
 
Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsens forretningsudvalg; Formand Marie Nielsen, Kasserer Inger Jeppesen eller Sekretær Kirstine Bak Gulstad. 

UPDATE vedr. corona pr. 18. marts 2020!
Regeringen har senest besluttet at forsamlinger på mere end 10 personer er forbudt
Det betyder, at antallet, der opholder sig i klubben, ikke må overstige 10 personer!
 
For at SABR kan overholde dette, kræver det, at alle, der bruger klubbens faciliteter, går fleksibelt, kreativt og opmærksomt ind på at overholde kravet.
Det kan være ved at komme på skæve tidspunkter, begrænse unødvendigt socialt ophold, ride tur og generelt komme så få i så kort tid som muligt.
 
I forbindelse med regeringens udmeldning forbydes ligeledes alle indendørs sportsfaciliteter.
Dette betyder, at ridehallen er lukket indtil d. 13. april 2020 og må ikke benyttes til nogen former for ridning, ophold eller andet.
Til gengæld må de udendørs dressurbaner benyttes. Vær dog opmærksom på at fordele jer på banerne og hold behørig afstand for at mindske smitte-risikoen.

Helt grundlæggende opfordrer vi alle til at tage hensyn og udvise ansvarlighed. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan/må det ene eller det andet – så lad være!

Husk fortsat de fem råd:

  1. God håndhygiejne - vask hænder hyppigt og grundigt og/eller brug håndsprit
  2. Udvis god hoste-etikette: Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
  3. Begræns fysisk kontakt: Undgå håndtryk, kindkys og kram. Herunder hold behørig afstand til andre.
  4. Bliv hjemme hvis du oplever sygdomssymptomer; hoste, let feber eller forkølelse.
  5. Hvis du er ældre eller kronisk syg, så bliv hjemme.

Forholdsregler i forbindelse med inddæmning af coronasmitte pr. 13. marts 2020!
Corona-pandemien sætter os alle ufrivilligt midt i en samfundskrise.
Bestyrelsen på Sabro Rideklub bakker op om den anlagte strategi som et nødvendigt tiltag for, at vi kan passe på hinanden.
Derfor følger vi selvfølgelig alle de officielle udmeldinger tæt og omsætter det til handlinger der er baseret på de fem punkter til forebyggelse:
  • God håndhygiejne
  • God hoste-etikette
  • Begræns fysisk kontakt - undgå håndtryk og kram
  • Øget rengøring
  • Hold afstand - og bliv hjemme hvis du har symptomer på Corona-virus.
Vi håber på jeres forståelse og solidariske opbakning for alle bedst muligt kommer gennem krisen.

Færdsel i staldene
Ved opslag henstiller vi til at stalden kun er for opstaldere, og at besøgende uden aftalt ærinde ikke er velkomne i staldene.
Vi vil derfor også henstille til at færdsel i staldene fordeles over hele dagen så grupper ikke forsamles.
Ligeledes at antallet af besøgende begrænses herunder smed, dyrlæger, private undervisere mv.
Ryttere er kendt for at passe sin hest trods brækkede lemmer og feber. Men, ikke denne gang! Vi beder om at ingen med sygdom kommer i stalden i respekt for risikoen for at kunne smitte sine staldkammerater.

Ridning
I tråd med Dansk Rideforbunds udmelding har vi besluttet at aflyse rideskolens undervisning til foreløbig udgangen af uge 13.
Vores rideskoleheste vil blive passet godt på af Mia, staldansvarlig og motioneret af deres part-ryttere.
Da omkostningerne ved at holde hestene ikke ændres og vores klubs økonomi er afhængig af indtægter, beder vi om jeres forståelse for at der ikke gives kompensation.
Privat-ryttere bedes være opmærksomme på at fordele sig bedst muligt på vores faciliteter så forsamling i grupper undgås.

Arrangementer, møder og arbejdsdag
Det forestående arrangement om hestemassage er udskudt og alle tilmeldte har fået direkte besked.
Møder i bestyrelsen og diverse udvalg udskydes eller afholdes uden fysisk fremmøde.
Den forestående arbejdsdag udskydes ligeledes.
Under mottoet ”Vi står bedst sammen – hver for sig” lukkes der i de kommende to uger for overnatninger i rytterstuen. 
For nuværende er der ikke taget stilling til aflysning af dressurstævnet d. 29. marts men vi følger udviklingen. 
Vi henstiller til at hensigten med disse forbud indtænkes i den daglige færdsel. 
Læs evt. mere om Corona-virus HER  
 
 


Sponsorer