Ryttermærker


Sabro Rideklub tilbyder løbende kurser i alle ryttermærker. Hold øje med klubbens hjemmeside under Tilmelding og køb -> Events hvor vi annoncerer, når nye hold starter.
 
Ryttermærke-kurserne er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere.
Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerhed altid skal komme først, og kurserne er en naturlig del af alle rytteres uddannelse.
Et kursus inkluderer: ryttermærkeundervisning, ryttermærkeprøve, diplom og emblem. 
 
Uddannelsen er et kronologisk forløb, hvor der kan startes på tre forskellige niveauer: Intromærkerne, Ryttermærke 1 eller Ryttermærke 3.
 
Underviseren vurderer elevens startniveau ud fra alder og forudsætning.
 
Kontakt Laura P Elkrog, mobil 2276 9312 eller mail ryttermaerker@sabrorideklub.dk, hvis du har spørgsmål.
 
Pris medlemmer Sabro Rideklub: 550 kr.
Pris eksterne: 650 kr.
 

Intromærkerne
Introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Intromærkerne er også ideelle for yngre ryttere.
 
Ryttermærke 1
Uddannelsen skal give rytteren en sådan viden og færdighed, at rytteren omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden, har en basal forståelse for stalden som hestens hjem, kan gøre hesten klar til opsadling, kan følge hestens bevægelser i skridt og trav, har en basal forståelse for hvordan hesten gives kommandoer, og hvordan de anvendes under ridning og håndtering af hesten.
 
Ryttermærke 2
Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan rytteren optræder etisk forsvarligt i omgangen med heste, samt hvordan rytteren reagerer hensigtsmæssigt i nødsituationer. Rytteren skal opnå færdigheder i at klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kunne styre hesten i skridt og trav og kunne navngive hestens ydre betegnelser. Rytteren skal kunne beskrive hesten ud fra farve og aftegn og have forståelse for hestens naturlige adfærd.
 
Ryttermærke 3
Uddannelsen skal give rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje, og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Uddannelsen skal give en forståelse for hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere.
 
Ryttermærke 4
Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme.
 
Ryttermærke 3 + 4 kræves i dag for at kunne erhverve sig rytterlicens til C-stævner. Derfor kræver disse mærker også at rytteren ridemæssigt befinder sig på konkurrence-niveau – dvs. at rytteren kan ride hesten igennem et dressurprogram/en springbane på LC-niveau uden at forstyrre hesten.
 
Ryttermærke 5
Uddannelsen skal give rytteren viden om hestens læring, indretning af stalde og folde samt hestens fordøjelsessystem. Efter uddannelse skal rytteren have færdigheder til at anvende hestens læringsprocesser, forebygge og eventuelt behandle hestens sygdomme, samt kunne sammensætte en individuel kostplan.
 
Du kan læse mere om DRF's ryttermærker HER 
 


Sponsorer