Klubregler


Sikkerhedsregler i SABR:
- SABR har ingen kollektiv ulykkesforsikring. Vi tilråder alle, der opholder sig på klubbens område at have en privat ulykkesforsikring samt at være stivkrampevaccineret.
- Al ophold på Sabro Rideklubs område sker på eget ansvar
- Gå stille og vær rolig, hvor der er heste i nærheden fx stalde/hal/baner
- Ryttere på SABRs område SKAL ride med godkendt ridehjelm, OGSÅ ryttere over 18 år. Hjelme kan lånes af klubben
- Ridefodtøj skal være med glat/let rillet sål og hæl. Evt. snører og lynlåse skal være sikkerhedsmæssig forsvarligt.
 

Regler i ridehus og på udendørs baner:
- Banen i ridehallen er kun for ryttere og undervisere, der arbejder med hesten. Andre opholder sig i ro på tilskuerpladserne
- Rid altid venstre mod venstre
- Op- og afsidning sker altid i midten af en cirkelvolte
- Du må longere, når der er max to i hallen, og det ikke generer nogen. Longering skal være i kontrol, det er fx ikke tilladt at lade dyret galoppere ukontrolleret rundt
- Evt. løse heste i ridehal og på udendørs baner – kun under opsyn og kun hvis de ikke bruges af andre. Løse ponyer/heste er kun tilladt, hvis den ikke jages rundt og dyret bevæger sig kontrolleret
- Der må kun være to rækker lys tændt i hallen - dog kan alle fire rækker tændes ved springning (vi vil gerne spare strøm)
- Springning og løsspringning: kun i de afsatte tidsrum, medmindre andet aftales og ikke generer nogen
- Under springning: alle ryttere under 18 år bærer springvest, voksne anbefales det. Springveste kan lånes af klubben
- Vi anbefaler, at børn og unge kun springer, hvis der er en voksen til stede
- Du må ikke benytte mobil under ridning
- Fastgør dig aldrig til hesten
- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
- Ingen overdreven brug af hjælpemidler fx pisk på klubbens område
- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at ride uden underviser.
 

Opsamling af gødning: hvornår, hvordan og hvem
- Ejeren af pony/hest eller dennes hjælper/pårørende er ansvarlig for opsamling af hestelort
- Rid så vidt muligt "udenom" evt. hestelort, der endnu ikke er fjernet
- Jævn meget gerne hovslaget efter ridning, men vær opmærksom på kun at gøre det i toplaget, så der ikke kommer sten fra mellemlaget op i toplaget.
 

Musik i ridehuset efter gældende regler:
- Kun hvis ALLE er enige, og det er i orden for alle, også nyankomne
- Lydniveau så det hverken forstyrrer heste eller ryttere. Husk at heste hører bedre end mennesker.
- Musiktype efter indbyrdes enighed
- Sidste rytter slukker for anlægget inden hallen forlades
- Musikanlægget må ikke flyttes
- Du må kun have én musik-øreprop i når du rider eller færdes i stalden.
 

Regler i staldene og ved håndtering af hesten fra jorden:
- Ingen ryttere til hest i staldområderne
- Før altid en hest i trense eller træktov
- Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladser uden opsyn
- Ingen løse heste på græs-springbanen
- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden
- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente hesten på folden
- Elevheste må kun tages ind fra fold, hvis der er aftale herom.
- Stå ikke i den smalle gang ved døren ind til ridehallen, når der trækkes heste ud og ind.
 

Udmugning i boksstald:
- Bokse udmuges dagligt, ved opsamling af hestepærer og evt. luftning af strøelse
- Møddingsmateriale stakkes op i containeren
 
 

Ordensregler i SABR:
- Ingen glasflasker i stalde eller på ridebaner
- Ryd op efter dig selv og din hest (spring, rideudstyr, hestepærer m.v.)
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.m
- Staldgangen skal fejes umiddelbart efter udmugning og strigling
- Efter strigling m.v. udendørs fjernes evt. hestepærer og der fejes/rives
- Redskaber og udstyr hænges/sættes på plads umiddelbart efter brug
- Vandspiltove rengøres altid umiddelbart efter brug. Sand, mudder, hår og lign. skal på møddingen - ikke i rist/afløb
- Hunde må medtages, hvis de føres i snor og ikke er til gene for hverken heste eller mennesker
- Evt. rygning foregår udendørs – cigaretskodder kun i potterne til det.
 

ETB-ryttere/heste:
- Facilietskort, ETB dækker rytterens brug af ridehallen og de udendørs ridebaner
- ETB-ryttere kan sadle op i stalden under hensyntagende til lejere af boksene og at der er plads i stalden
- Der henstilles til at man trækker ned på gangen ved boks 1 – 7
- Staldens øvrige faciliteter må ikke bruges af ETB-ryttere
- Ved stævne kan udefrakommende heste ikke bindes op på staldgangen.

Billedresultat for icon peopleRytterstuen:
  1. Rytterstuen er for klubbens medlemmer og forældre og kan frit bruges i dagtimerne.
  2. Den skal forlades ryddelig og ren, udluftet, uden affald, støvsuget og med lukkede radiatorer.
  3. Husk at skrive dato og navn på sedlen over brug af rytterstuen inden den forlades.
  4. Det er ikke tilladt at ryge, indtage alkohol eller euforiserende stoffer.
  5. Fredag og lørdag skal der, af hensyn til husets beboere, være ro senest kl. 24.00.
  6. Alle øvrige dage skal der, af hensyn til husets beboere, være ro senest kl. 22.00.
  7. Klubbens medlemmer må overnatte i rytterstuen, hvis de forinden har fået tilladelse af formanden til det. Af hensyn til brandmyndighederne skal alle navne på overnattende oplyses til formanden.
  8. Efter hver overnatning skal der senest kl. 12.00 være ryddeligt og rent, luftet ud, tømt affaldsposer og støvsuget.

Trafikregler:
Husk: Når du rider på vejen, bliver du i lovens øjne betragtet som en bil.
- Ridning forbudt på cykel- og gangstier, det gælder fx også stisystemet i Sabro
- Rid i højre side af vejen eller på ridestier
- Rid én og én og hold godt ind til siden når en bil passerer. Få gerne øjenkontakt med chaufføren
- Rid kun over vejen når alle kan komme over i samlet flok
- Skridt roligt forbi fodgængere og cyklister
- Vis hensyn og vær rolig og smilende, ikke alle er som dig vilde med heste
- Mobiltelefonen bliver i lommen. Det kræver din fulde opmærksomhed at ride på vejen.


Sponsorer