Værdigrundlag og vision


Billedresultat for icon visionI Sabro Rideklub ønsker vi at:
- tilbyde god og hjertevarm undervisning
- danne rammen for et rart og imødekommende værested, hvor omdrejningspunktet er glæden ved heste og ridesporten
- værne om og beskytte vores faciliteter
- sikre en god velfærd for vores heste
- skabe rum og respekt for klubbens medlemmer og rytternes forskelligheder, så alle føler sig velkomne og respekterede
- afholde stævner, breddeaktiviteter (årstidsarrangementer, ridelejr mm.) og sociale arrangementer af høj kvalitet for klubbens medlemmer
- sikre en fremadrettet og bæredygtig økonomi for klubben
- følge DRF’s retningslinjer for rideklubber
- sikre, at klubben får en god omtale i ridemiljøet og lokalområdet
- bevare Sabro Rideklub som en hyggelig klub, hvor det gode samvær er et fælles mål.
 
Billedresultat for icon distanceKortsigtede visioner
På kort sigt (inden for 1-2 år) arbejder vi i bestyrelsen med at:
- sikre, at vores bestand af elevheste matcher vores medlemmers behov
- videreuddanne elevheste og personale
- skabe mere opbakning til stævner og aktiviteter
- afklare stuehusets tilstand og fremtid
- forbedre klubbens faciliteter inden for de økonomiske rammer
- udarbejde en vedligeholdelsesplan for faciliteterne, som også indgår i arbejdsdagene
- stabilisere vores økonomi og driftsform og således sikre en bæredygtig økonomi
- søge fonde og puljer bredt.
 
Billedresultat for icon distanceLangsigtede visioner
På langt sigt (inden for 5-10 år) arbejder vi i bestyrelsen med at:
- udvide de indendørs ridefaciliteter
- lave et nyt cafeteria med udsigt til banerne
- skaffe nyt tag til ridehallen, gerne med solceller på
- anlægge nye udendørs dressurbaner
- påvirke kommunen til at etablere ridestier i de nye udstykninger
- skaffe flere folde til klubben, eventuelt med hjælp fra kommunen
- gøre klubben til en mere synlig og integreret del af lokalområdet, både de unge og ældre.


Sponsorer