Afmelding af ydelser
 
Ønsker du at framelde en aktivitet eller en ydelse, skal du skrive en mail til den ansvarlige.
 
Du kan ikke selv stoppe et træk på dit betalingskort. Under de enkelte aktiviteter og ydelser står retningslinjer og tidsfrister for, hvornår og hvordan du kan melde fra en ydelse.


Sponsorer