Afmelding af ydelser
 
Ønsker du at framelde en aktivitet eller en ydelse, skal du skrive en mail til den ansvarlige. Se hvem det er herunder.
 
Klub-medlemskab:   kasserer@sabrorideklub.dk
Én måneds varsel til 1. juli eller 1. december.
Klubben betaler ikke kontingent tilbage ved udmeldelse midt i en periode.
 
 Elevundervisning:   undervisning@sabrorideklub.dkMinimum n måneds varsel til udgangen af en måned.
 Partordning:   undervisning@sabrorideklub.dkMinimum én måneds varsel til udgangen af en måned.
 "Dus med heste": 
 pr@sabrorideklub.dk 
 Breddeaktiviteter:  Fx Ridelejr, Pinseridt, Fastelavnsstævne, Julestævne bredde@sabrorideklub.dk
 
Stævner:  stavneudvalg@sabrorideklub.dkIfølge DRF-reglement.
 Opstaldning: 
 opstaldning@sabrorideklub.dkMinimum én måneds varsel til udgangen af en måned. 
 Opstaldnings-ydelser:  opstaldning@sabrorideklub.dk Minimum 14 dage varsel til udgangen af en måned.
 
Du kan ikke selv stoppe et træk på dit betalingskort.
Under de enkelte aktiviteter og ydelser står retningslinjer og tidsfrister for, hvornår og hvordan du kan melde fra en ydelse.


Sponsorer