Eventoversigt

Ryttermærke 1

Antal tilmeldte: 12 Pris: 100,- Lokation:
Grønvej 110
8471 Sabro
Dato:
07-01-2024 13:00
19-01-2024 18:00
Sidste frist for tilmelding:
28-12-2023
Beskrivelse

RYTTERMÆRKER I SABRO RIDEKLUB

HVORFOR ER RYTTERMÆRKER VIGTIGE?
Der er nu mulighed for at tage Ryttermærke 1, 2 og 3 under Dansk Rideforbund i Sabro Rideklub. Formålet med
ryttermærkerne er at sikre, at alle ryttere får den nødvendige teoretiske viden og praktiske erfaring til at kunne omgå
heste og dyrke ridesport sikkert og etisk korrekt.
Det er ikke et krav, at man skal tage alle tre ryttermærker i ét forløb. Man kan tilmelde sig for ét Ryttermærke ad
gangen, men ryttermærkerne skal tages i kontinuerlig rækkefølge, således at der først tages Ryttermærke 1, hvilket er
en forudsætning for at kunne tage Ryttermærke 2 osv.
Ryttermærkerne består af træning i praksis samt en teori. Den praktiske træning (fx korrekt opsidning, korrekt tegning
af spor mv.) indgår allerede som en naturlig del af elevholdene. Nu er der mulighed for at indgå i et teoretisk forløb
mhp. opnåelse af ryttermærkerne.

HVORDAN FOREGÅR DET?
Det teoretiske forløb vil bestå af ca. 3 timer en eftermiddag, hvor man kort får en teoretisk introduktion, for derefter at
øve sig på emnerne med træningsspørgsmål. Man kan både arbejde alene, i gruppe eller sammen med en forælder. Vi
vil være flere fra klubben, som kan hjælpe under hele arrangementet. Således kan selv mindre børn tage
ryttermærkeprøverne, da man gerne må få hjælp – også til prøven, som foregår online.
Et par uger efter vil der blive afholdt en Ryttermærke-aften, hvor selve ryttermærkeprøven tages. Prøven tages
individuelt, men vi kan sidde sammen.
Ryttermærkerne skal være en social og motiverende proces, så børnene får en god oplevelse. Derfor er der lagt vægt
på, at man gerne må få hjælp, og at man få alle de chancer, der skal til for, at man svarer rigtigt på spørgsmålene i
ryttermærkeprøven. Det vil sige, at alle består Når man har bestået sin ryttermærkeprøve får man en fin
ryttermærkenål. Der tildeles en nål for hvert Ryttermærke.

PRAKTISK
Datoer for Ryttermærke 1:
Undervisningseftermiddag: søndag d.7. januar 2024 kl. 13-16. Der vil være kage og saft. Slik kan købes i Tutten.
Ryttermærkeprøve: fredag d. 19. januar 2024 kl. 16-18. Der vil være saft og snacks. Der kan købes pizza.
Pris: 100 kr. per deltager per ryttermærke, dvs. 100 kr. for Ryttermærke 1, som kan tilmeldes nu.
Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest d. 28.december 2023.

(Ryttermærke 2 og Ryttermærke 3 forventes afholdt i hhv. marts og maj 2024. Nærmere info følger i det nye år).

Ryttermærkeundervisning og -prøver arrangeret af rideklubben udbydes kun ca.

hvert 3-4. år – så skynd dig at tilmelde

Vores sponsorer