Ryttermærker


Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse, som rideklubber kan udbyde til ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

I Sabro Rideklub er Ryttermærkeuddannelsen en gratis del af klubbens elevskole.

Ryttermærkerne består nu af tre niveauer:

  1. Begynder
  2. Let øvet
  3. Øvet

I Ryttermærkerne gennemgåes en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau.

De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Emnerne/temaerne er (alle emner indgår ikke i alle Ryttermærker/niveauer):

Ryttermærkerne skal tages i kontinuerlig rækkefølge, og hvert enkelt Ryttermærke afsluttes med den tilhørende Ryttermærkeprøve. Den tages online efter indstilling fra din underviser i klubben.

I indkøringsfasen vil alle klubbens elev-ryttere starte med Ryttermærke 1 uanset om man er begynder eller øvet. Herefter fortsættes til de efterfølgende Ryttermærker.

Det er ikke et krav at tage selve prøven, men vi anbefaler at de tages, da det er en god indikation for om teorien er forstået.

Ved hver bestået Ryttermærke modtager man en Ryttermærkenål, der kan sættes på ride- og/eller stævnetøjet.

En del af undervisningen bliver lagt ind i elev-rytternes vanlige undervisning. Derudover vil der blive afholdt enkelte gange med teoriundervisning for hvert Ryttermærke.

Teoriundervisningen er nyttig viden og et krav, hvis man ønsker at tage prøven.

Nærmere information med datoer for teoriundervisning og tilmelding kommer på hjemmesiden.

Du kan læse mere om DRF's Ryttermærker - HER 

 

Kontakt info@sabrorideklub.dk, hvis du har spørgsmål.

Vores sponsorer