Opstaldning - priser


Opstaldning boks: 1.637,00 kr. pr. md. 

I prisen indgår:
 • adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)
 • opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
 • fodring 3x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes)
 • ind- og udluk hver dag inkl. aftagning/pålægning af grime
 • ingen weekend eller staldvagter
 • ca. 7 timers fold hver dag
 • max 9 heste på hver fold
 • frostfrit vand på alle folde
 • ad libitum stråfoder på alle folde
 • opvarmet aflåst sadelrum
 • aflåst foderrum
 • eget skabsrum i stuehuset
 • ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
 • mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser

Opstaldning løsdrift: 1.637,00 kr. pr. md.

I prisen indgår:
 • adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)
 • adgang til boks imens hestene er inde
 • opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
 • fodring 2x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes)
 • ind- og udluk hver dag 
 • ingen weekend eller staldvagter
 • 18-23 timers fold hver dag med fri adgang til stor løsdriftstald på folden
 • 3x frostfrit vand i løsdriftstalden
 • ad libitum stråfoder på folden
 • aflåst sadelrum og foderrum
 • eget skabsrum i stuehuset
 • ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
 • mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser

Betaling skal ske, efter aftale med den ansvarlige for opstaldning, via klubbens hjemmeside over Klubmodul under Tilmelding og købOpstaldning.

Depositum: 
Ved opstart betales depositum på 2.014,- kr. for leje af boks. Dette sker via hjemmesiden under SHOP (øverste menübjælke).
 
Foder og strøelse
Strøelse (halmpiller og halmsmuld), wrap og foder kan købes af klubben via hjemmesiden til fordelagtige priser. 
Engangstilkøb bestilles og betales via hjemmesidens SHOP

Se i øvrigt gældende priser via forsiden under Tilmelding og køb 
 
Opsigelse og ændringer af faste tilkøb:
Ændringer i faste tilkøb skal ske senest den 15. i en måned  til kasserer@sabrorideklub.dk og er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned. 
 
Boks-opsigelse:
Opsigelse af boks skal ske skriftligt med minimum en måneds varsel til udgangen af en måned.
  


Sponsorer