Hjælp til stævnerne


Bidrag til klubbens økonomi - Udover at det er sjovt og lærerigt både at afholde og at starte til stævner, så udgør det i Sabro Rideklub også en betydelig del af klubbens økonomi.
I SABR holder vi årligt ca. fire meget velbesøgte flerdages stævner samt tre endags-stævner fordelt over året.
Vores stævner er meget populære, og for at vi kan bibeholde de gode stævner, kræver det en stor indsats fra mange hjælpere.

Vi løfter i flok - Stævneafholdelse kræver at vi som klub løfter i flok, og derfor er det på bestyrelsesmøde den 10. maj 2021 besluttet at der fremadrettet stilles krav om at man hjælper til stævner hvis man ønsker at starte på hjemmebane i klubben.


Dine forpligtelser som startende 

Er du elevrytter, opstalder eller ETB-rytter som starter stævne i klubben, skal du

Det forventes desuden at alle bidrager i det omfang det er muligt og nødvendigt med øvrige hjælpetjanser, da dette er en nødvendighed for at stævnerne kan afvikles.

Opfylder den startende ikke kravet om hjælp, er man ikke startberettiget til det næste stævne i klubben. 

Opgaverne kan løses af de fleste (også ikke heste- eller stævnekyndige) efter kort introduktion.
Herunder er opgaverne beskrevet:

Hjælper-opgaver ved DRESSUR-stævner

Hjælper-opgaver ved SPRING-stævner

Forplejning mens du hjælper


Hvor melder jeg mig

Senest 3 dage inden stævnets første dag skal du melde dig som hjælper. Det gør du

Dækker en anden dine hjælper timer, skal det fremgå tydeligt ved tilmelding til hjælperlisten hvem hjælpertjansen (den startende) dækkes for.


          

Vores sponsorer