Opstaldning - priser


Opstaldning boks    1.728kr. pr. md. (pr. 1/2-2023)

I prisen indgår:

- Adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)                  
- Opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
- Fodring 3x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes) 
- Ind- og udluk hver dag inkl. aftagning/pålægning af grime
- Ingen weekend eller staldvagter. Alle opstaldere indgår dog i aftenfodringsturnus (man har hver 18. weekend, hvor man tildeler alle heste i boksstalden foder)
- Ca. 7 timers fold hver dag
- Frostfrit vand på foldene
- Ad libitum stråfoder på folden
- Opvarmet aflåst sadelrum
- Aflåst foderrum
- Eget skabsrum i stuehuset
- Ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
- Mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser


Opstaldning løsdrift    1.728kr. pr. md. (pr. 1/2-2023)

I prisen indgår:

 - Adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)
 - Adgang til boks imens hestene er inde
 - Opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
 - Fodring 2x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes) - kun 1x dagligt i weekender og helligdage
 - Ind- og udluk hver dag
 - Ingen weekend eller staldvagter
 - 18-23 timers fold hver dag med fri adgang til stor løsdriftstald på folden
 - 3x frostfrit vand i løsdriftstalden
 - Ad libitum stråfoder på folden
 - Aflåst sadelrum og foderrum
 - Eget skabsrum i stuehuset
 - Ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
 - Mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser


Kontrakt  Ved inflytning underskrives en opstaldningskontrakt

Betaling af opstaldning og depositum skal først ske, EFTER aftale med den ansvarlige for opstaldning, via klubbens hjemmeside under TILMELDING YDELSER 


Depositum
Ved opstart betales depositum på 2.014,- kr. for leje af boks eller løsdrift. Dette sker ligeledes via hjemmesiden samtidig med tilmelding til opstaldning. 

Foder og strøelse
Strøelse (halmpiller og halmsmuld), wrap og foder tilmeldes og købes via klubbens hjemmeside samtidig med tilmelding til opstaldning.
Engangstilkøb bestilles og betales via hjemmesiden under shop.

Ændringer i faste tilkøb skal ske senest den 15. i en måned  til kasserer@sabrorideklub.dk og er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned. 

Opsigelse af boks/løsdrift
Opsigelse af boks og løsdrift skal ske skriftligt med minimum en måneds varsel til udgangen af en måned til opstaldning@sabrorideklub.dk 
 

Vores sponsorer