Vil du være sponsor for SABR?


Vil du gerne promovere dit firma til mange ryttere og deres familier i Aarhus eller lokal-området og samtidig støtte Sabro Rideklub?

Med et sponsorat kan din virksomhed styrke foreningslivet og medvirke til et aktivt lokalområde.

Sabro Rideklub er en af de få rideklubber i området der vægter elevundervisning højt med 21 elevhold pr. uge. Klubben ejer ca. 15 heste til det formål.

Skattemæssigt er der for virksomheder fuldt fradrag for sponsorater som kan henføres til reklame


Klubben har p.t. følgende sponsormuligheder:

Hovedsponsor - sponsoratet andrager min. 4.000,- kr. ex moms pr. år og indeholder:

Guldponsor - sponsoratet andrager min. 2.000,- kr. ex moms pr. år og indeholder:

Sølvsponsor - sponsoratet andrager min. 600,- kr. ex moms pr. år og indeholder:

Vi laver også meget gerne særlige aftaler i forhold til at sponsorere fx materialer, udstyr eller lignende - kun fantasien sætter grænser. Kontakt meget gerne klubbens kasserer for at høre mere om vilkårene for en evt. sponsoraftale.


Klubbens aktiviteter - Klubben har mange aktiviteter her nævnes et udvalg: ca. seks større stævner årligt med startende og tilskuere udefra, og ca. seks mindre klub-stævner og breddearrangementer med stor tilslutning fra klubbens medlemmer og deres familier. I forbindelse med klubbens arrangementer vil du som sponsor blive eksponeret med navn og logo.

Klubbens værdier - Sabro Rideklub lægger stor vægt på at være et inkluderende og socialt værested med plads til alle. Vi prioriterer et godt socialt fællesskab i klubben, og aktiviteterne appellerer til ansvar/medansvar, hensynsfuldhed og rummelighed. Klubben er et aktivt fritidstilbud og tilbyder daglig rideundervisning for både personer med handicap, raske, børn og voksne.

Frivillighed - En betydelig del af arbejdet i og driften af klubben varetages af frivillige, både i det daglige, ved arrangementer samt ved forbedringer og vedligeholdelse af klubbens faciliteter.

Vil du vide mere - Du kan fx læse lidt fakta om SABR - HER .

Sabro Rideklub er 100% medlemsejet og klubbens medlemmer har brug for DIG/JER og DIN/JERES støtte!

Vores sponsorer