Afmelding af ydelser


Ønsker du at framelde en aktivitet eller en ydelse, skal du skrive en mail til den ansvarlige. Se hvem det er herunder.

Hvad Hvor Varsel
Klub-medlemskab  kasserer@sabrorideklub.dk

Én måneds varsel til 1. juli eller 1. december. Klubben betaler ikke kontingent tilbage ved udmeldelse midt i en periode.

Elevundervisning  undervisning@sabrorideklub.dk Minimum én måneds varsel til udgangen af en måned.
Partordning  undervisning@sabrorideklub.dk Minimum én måneds varsel til udgangen af en måned.
Opstaldning  opstaldning@sabrorideklub.dk Minimum én måneds varsel til udgangen af en måned.
Opstaldnings-ydelser  opstaldning@sabrorideklub.dk Minimum 14 dage varsel til udgangen af en måned. Dette gælder også ved ændring af ydelser.
Breddeaktiviteter: 
Fx Ridelejr, Pinseridt, Fastelavnsstævne, Julestævne
 bredde@sabrorideklub.dk  
"Dus med heste"  pr@sabrorideklub.dk  
Stævner  stavneudvalg@sabrorideklub.dk Ifølge stævnets propositioner og DRF-reglement

Du kan ikke selv stoppe et træk på dit betalingskort. Ved de enkelte aktiviteter og ydelser står retningslinjer og tidsfrister for, hvornår og hvordan du kan melde fra en ydelse.

Vores sponsorer