Nyheder

Fakta om SABR

 • Klubben Sabro Rideklub (SABR) blev grundlagt i august 1976.
 • SABR har adresse på Grønnegården, Grønvej 110, 8471 Sabro. Ejendommen blev købt i 1976 og hallen blev opført i 1978 alt sammen for midler tjent ved afholdelse af bankospil. Bygninger og baner er siden etableret og løbende vedligeholdt.
 • I 2012 pågik en større ombygning, hvor 2 mindre stalde blev revet ned og den nuværende løsdrift-stald og boks-stald blev opført.
 • Begge udendørs dressurbaner blev i 2018-19 total renoveret og har nu veldrænede walber-bunde. 
 • SABR er 100% medlemsejet. Som medlem af SABR er du altså medejer af klubben.
 • SABR er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF), der hører under Dansk Idrætsforbund (DIF). Det betyder at klubben er underlagt de til enhver tid gældende DRF-regler og vedtægter.
 • SABR drives af en bestyrelse og et forretningsudvalg der har overordnet ansvaret for driften – i forhold til både rideskole, privatopstaldning, faciliteter og bygninger - inkl. klubbens lejemål i stuehuset.


SABR er
 • en velfungerende og aktiv rideklub, for børn, unge og voksne med interesse for heste og ridesport.
 • et aktivt fritidstilbud med undervisning for alle aldre i forskellige ride-discipliner og niveauer.
 • klubben hvor fællesskab, respekt og godt kammeratskab er i fokus.
 • afhængig af medlemmernes individuelle indsats.
 • en klub hvor hensyn og hjælpsomhed er nødvendigt, for at klubben fungerer optimalt. Det er vigtigt at alle tager ansvar efter evne.
 • og skal fortsat være - et skønt værested for heste og mennesker 
Instagram
Vi takker vore sponsorer