Sabro den 5. april 2022 
Mere affaldssortering i SABR
Vi skal i klubben blive bedre til at sortere affald.   

Indtil nu har vi sorteret småt brandbart og pap/papir.
Nu skal vi desuden sortere landbrugsplast, jern og hårdt plast.

Nedenfor ses oversigt over hvad der skal hvorhen:

 Landbrugsplast: Plast fra wrap, tomme halmpilleposer og andet landbrugsplast. Container v. stråmødding
 Hårdt plast: Fx. tomme foderbøtter og andet hårdt plast. Container v. stuehus
 Jern/metal: Fx. hestesko, dåser og andet jern affald. Container v. stuehus
 Pap/papir: Alt rent pap og papir, uden rester af maling, olie, mad eller lign. Container v. stuehus
 Restaffald/Småt brandbart: Alt der ikke passer i ovenstående sortering. Container v. stuehus 

/Bestyrelsen 

 OrganiCup og affaldssortering kan gøre din hverdag mere bæredygtigSponsorer