Nyheder

Opstaldning - priser


Opstaldning boks: 1.637,- kr. pr. md

I prisen indgår:

adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)
opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
fodring 2x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes)
ind- og udluk hver dag inkl. aftagning/pålægning af grime
ingen weekend eller staldvagter
ca. 7 timers fold hver dag
frostfrit vand på foldene
ad libitum stråfoder på folden
opvarmet aflåst sadelrum

aflåst foderrum
eget skabsrum i stuehuset
ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser


loesdriftstald-1.jpgOpstaldning løsdrift: 1.637,- kr. pr. md

I prisen indgår:

adgang til brug af klubbens faciliteter (ETB)
 adgang til boks imens hestene er inde
 opstartsbund med halmpiller eller halmpillesmuld
 fodring 2x dagligt (foderet tilkøbes eller eget medbringes)
 ind- og udluk hver dag
 ingen weekend eller staldvagter
 18-23 timers fold hver dag med fri adgang til stor løsdriftstald på folden
 3x frostfrit vand i løsdriftstalden
 ad libitum stråfoder på folden
 aflåst sadelrum og foderrum
 eget skabsrum i stuehuset
 ekstra opbevaringsmulighed på staldloft
 mulighed for tilkøb af udmugning og serviceydelser


Betaling skal ske, efter aftale med den ansvarlige for opstaldning, via klubbens hjemmeside under Tilmelding og køb > Opstaldning.

Depositum: 
Ved opstart betales depositum på 2.014,- kr. for leje af boks. Dette sker via hjemmesiden under Shop (øverste menübjælke).


Foder og strøelse
Strøelse (halmpiller og halmsmuld), wrap og foder kan købes via klubbens hjemmeside  under Tilmelding og køb
Engangstilkøb bestilles og betales via hjemmesiden under Shop (øverste menübjælke)

Priser på foder/vitaminer

Priser på stråfoder - wrap

Priser på strøelse - halmpiller og -smuld

Opsigelse og ændring af faste tilkøb:
Ændringer i faste tilkøb skal ske senest den 15. i en måned  til kasserer@sabrorideklub.dk og er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned. 


Boks-opsigelse:
Opsigelse af boks skal ske skriftligt med minimum en måneds varsel til udgangen af en måned.
Instagram
Vi takker vore sponsorer