Ryttermærker


Med Dansk Ride Forbunds opgradering af Ryttermærkerne pr. 1. januar 2021 har vi i Sabro Rideklub besluttet, at Ryttermærkerne fremadrettet skal være en del af klubbens elevskole. 

Ryttermærkerne består nu af tre niveauer:

  1. Begynder
  2. Let øvet
  3. Øvet
I Ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau.
De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Emnerne/temaerne er (alle emner indgår ikke i alle Ryttermærker/niveauer):

  • Sikkerhed
  • Hestens biologi
  • Omgang med heste
  • Ridning
  • Etik
  • Hestehold
  • Hestens læring

Ryttermærkerne skal tages i kontinuerlig rækkefølge, og hvert enkelt Ryttermærke afsluttes med den tilhørende Ryttermærkeprøve, der tages online efter indstilling fra klubben.

I indkøringsfasen vil alle klubbens ryttere starte med ryttermærke 1 uanset om man er begynder eller øvet. Herefter vil vi gå videre til de efterfølgende Ryttermærker.
Det er ikke et krav at tage selve prøven.
Alle der består prøven får en Ryttermærkenål for hvert bestået mærke.

En del af undervisningen bliver lagt ind i rytternes vanlige undervisning og desuden vil der blive afholdt enkelte gange med teoriundervisning for hvert Ryttermærke. Denne teoriundervisning er nyttig viden og et krav hvis man ønsker at tage prøven.
Nærmere information med datoer for teoriundervisning følger.
Teoriundervisningen tilmeldes via hjemmesiden.

Alle Ryttermærker er gratis, og elever, der har taget og bestået en Ryttermærkeprøve, får tilmed 50% rabat på deres D-licens, hvis de køber licensen inden for max et år efter, at prøven er taget.

Du kan læse mere om DRF's Ryttermærker - HER 

 

Kontakt info@sabrorideklub.dk, hvis du har spørgsmål.Sponsorer