Stævner i SABR


Herunder finder du information om:
  • Stævner i SABR
  • Hjælp til stævnerne
  • Stævnetilmelding E-klasser
  • Stævnetilmelding D-klasser
  • Profil og rytterlicens under DRF - Dansk Ride Forbund

Stævner i SABR

Sabro Rideklub afholder hvert år en række D-stævner under Dansk RideForbund (DRF) i dressur og spring og der er, som udgangspunkt, udskrevet klasser så ALLE kan deltage.

Øvrige aktiviteter, kun for klubbens elevryttere på heste, afvikles under klubbens breddeudvalg.
 
Stævneudvalget ansøger stævner hos DRF og de fastlægges hvert år i februar af Distrikt12 under DRF.
Godkendte SABR-stævner ses derefter i kalenderen her på hjemmesiden og på rideforbund.dk under Go!
 
Er du ny stævnerytter?
Klubben har udarbejdet en folder med nyttige oplysninger og gode råd til dig, der ikke er vant til at starte stævner.
Læs stævnefolderen her eller find den i stalden.
 
Reglementer og gældende udelukkelseskriterier fra DRF:
Da SABR er medlem af Dansk Rideforbund, er vi underlagt DRF's officielle stævneregler. 

Hjælp til stævnerne
Der er mange opgaver der skal løses i forbindelse med afvikling af et stævne.
Stævneudvalget står for planlægning og klargøring af stævnerne samt bemanding i sekretariatet under stævnerne.

Til alle de øvrige opgaver, er der brug for hjælpere udenfor stævneudvalget.
Det betyder at alle elevryttere, opstaldere og ETB-ryttere, som starter stævne i klubben skal hjælpe minimum 2 timer pr. dag der startes i løbet af en stævneweekend, enten stævnepladsen eller i Tutten. Hvis den startende er under 13 år, skal hjælpen være en forælder eller anden voksen. 
Opfylder man ikke kravet om hjælp, er man ikke startberettiget til det næste stævne i klubben. 

Man melder sig som hjælper via en hjælperliste der hænges op i hhv. elev- og privatstalden samt slås op i Facebook-gruppen for Sabro Rideklub. Man skal senest 3 dage inden stævnets første dag have meldt sig som hjælper.  

Læs evt. mere HER 

Heldigvis er det både sjovt, lærerigt og hyggeligt at være hjælper.
Opgaverne kan løses af de fleste (også ikke heste- eller stævnekyndige) efter kort introduktion.
Herunder er opgaverne beskrevet.

Hjælper-opgaver ved DRESSUR-stævner

Hjælper-opgaver ved SPRING-stævner

     


Stævnetilmelding E-klasser
 
Elevryttere på elevheste tilmelder sig ved at udfylde klubbens anmeldelsesblanket, få den underskrevet af underviseren og derefter maile den til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk eller lægge blanketten i den hvide postkasse i hallen. 
  
Det koster penge at leje elevhest - prisen er pr. klasse og står på propositionerne for det enkelte stævne. Ved nogle klasser er prisen angivet inklusiv leje af elevhest.
 
Ønsker du at starte på en af klubbens elevheste, kræver det, at du er medlem af klubben og får undervisning i klubben.
Du skal ønske tre forskellige heste, og din ridelærer skal godkende og underskrive anmeldelsesblanketten med den/de klasser, du ønsker at starte i.
Hvis ikke andet er angivet, er det tilladt at starte max. to starter pr. ekvipage pr. dag.
 
Anmeldelsesgebyret varierer fra stævne til stævne. Det ses i propositionerne for det enkelte stævne.
 
Anmeldelsesfristen angivet på propositionerne for det enkelte stævne skal overholdes ellers opkræves der efteranmeldelsesgebyr. Tilmeldingen er først gyldig når startgebyret er indbetalt!
 
Efteranmeldelse, mod efteranmeldelsesgebyr, er muligt hvis tidsplanen tillader det. 

Elevrytter blanket til stævnetilmelding i PDF-formatHER.

Elevrytter blanket til stævnetilmelding i word-format - HER.

Stævnetilmelding D-klasser

Ifølge DRF's regler skal alle D-stævner og derover afvikles via rideforbund.dk

Alle ryttere der starter D-klasser skal have D-rytter licens via rideforbund.dk
Se evt. vejledninger hertil længere ned på siden.

Tilmelding og betaling af alle stævnetilmeldinger skal ligeledes foregå via rideforbund.dk
HUSK det er muligt at tilmelde sig til flere stævner og flere personer ad gangen for ét onlinegebyr.

Profil og rytterlicens under DRF 
 
Vejledning til oprettelse af profil og rytterlicens 
Dansk Ride Forbund (DRF) kræver at alle ryttere der starter stævner i klubber under DRF tilmelder sig stævnerne via DRF’s stævnesystem Go!
Undtaget er E-klasser (klubbens elevryttere der rider på klubbens elevheste).
 
For at kunne tilmelde via Go! kræves rytterlicens. D-licens (til klubstævner). Det koster 250,- kr. pr. år og gælder for et kalenderår.
 
Profiloprettelse:
Du skal oprette en profil for at kunne købe en rytterlicens. Oprettelse af profil er gratis og det gøres på rideforbund.dk
Husk at det er rytteren der skal oprettes og IKKE evt. forælder.
 
Licens aktivering:
Efter login på din profil, går du til Mine oplysninger under dit navn (øverst). Her kan du aktivere den rytterlicens du har brug for.
Licensen gælder for et kalenderår og skal derfor fornyes hvert år, inden årets førte stævnedeltagelse. Fornyelsen sker på samme måde på din profil.


Sponsorer