Nyheder

Stævner i SABR


Herunder finder du information om:

 • Stævner i SABR
 • Ny stævnerytter
 • Hjælp til stævnerne
 • Stævnetilmelding E-klasser
 • Stævnetilmelding D-klasser
 • Profil og rytterlicens under DRF - Go!

Stævner i SABR

Sabro Rideklub afholder hvert år en række D-stævner under Dansk Ride Forbund (DRF) i dressur og spring og der er, som udgangspunkt, udskrevet klasser så ALLE kan deltage.

Øvrige aktiviteter, kun for klubbens elevryttere på heste, afvikles under klubbens breddeudvalg.
Stævneudvalget ansøger om stævnerne hos DRF og de fordeles hvert forår af Distrikt12 under DRF.
Godkendte SABR-stævner ses derefter i kalenderen her på hjemmesiden og på rideforbund.dk under Go!

Er du ny stævnerytter?
Klubben har udarbejdet en folder med nyttige oplysninger og gode råd til dig, er ikke er vant til at starte stævner.
Læs stævnefolderen HER eller find den i stalden.
 
Reglementer og gældende udelukkelseskriterier fra DRF:
Da SABR er medlem af Dansk Rideforbund, er både klubben og ryttere der starter i og for klubben underlagt DRF's officielle stævneregler (DRFS). 
Herunder er det specielt Fælles bestemmelser og Diciplinreglementerne i Dressur og Spring der er relevante for dig der starter stævner i SABR. Vær opmærksom på at reglementerne ca. opdateres en gang årligt.

Hjælp til stævnerne
Der er mange opgaver der skal løses i forbindelse med afvikling af et stævne. Stævneudvalget står for planlægning og klargøring af stævnerne samt bemanding i sekretariatet under stævnerne.

Til alle de øvrige opgaver, er der brug for hjælpere udenfor stævneudvalget. Det betyder at:

 • alle elevryttere, opstaldere og ETB-ryttere, som starter stævne i klubben skal hjælpe minimum 2 timer pr. dag der startes i løbet af en stævneweekend, enten på stævnepladsen eller i Tutten.
 • hvis den startende er under 13 år, skal hjælpen være en forælder eller anden voksen.
 • opfylder man ikke kravet om hjælp, er man ikke startberettiget til det næste stævne i klubben. 

Man melder sig som hjælper via en hjælperliste der hænges op i hhv. elev- og privatstalden samt slås op i Facebook-gruppen for Sabro Rideklub. Man skal senest 3 dage inden stævnets første dag have meldt sig som hjælper.  

Læs evt. mere HER 

Heldigvis er det både sjovt, lærerigt og hyggeligt at være hjælper.
Opgaverne kan løses af de fleste (også ikke heste- eller stævnekyndige) efter kort introduktion.
Herunder er opgaverne beskrevet:

Hjælper-opgaver ved DRESSUR-stævner

Hjælper-opgaver ved SPRING-stævner

     


Stævnetilmelding E-klasser
Ved D-stævnerne udskrives der også altid E-klasser. E-klasser er interne klasser der kan startes af klubbens elevryttere på elevheste. Der kræves ikke DRF rytterlicens for at starte E-klasser.
 • Elevryttere på elevheste tilmelder og betaler via klubbens hjemmeside under Aktiviteter. Det er vigtigt at du forinden har fået godkendt de klasser og de heste du ønsker at starte af din underviser.
 • Ved tilmeldingen skal du ønske 3 forskellige heste og stævneudvalget fordeler så elevhestene bedst muligt imellem de startende elevryttere.
 • Prisen/anmeldelsesgebyret pr. klasse er højere for E-klasser end for de øvrige klasser, da det er inklusiv leje elevhest.
 • Hvis ikke andet er angivet, er det tilladt at starte max. to starter pr. ekvipage pr. dag.
 • Husk at læse propositionerne for det enkelte stævne. Propositioner er beskrivelse af hvilke klasser der er udskrevet til det enkelte stævne og hvilke bestemmelser der  gælder ved stævnet. Stævner og propositionerne ses på stævnekalenderen på Go! hvor der søges på SABR.
 • Ønsker du at starte på en af klubbens elevheste, kræver det, at du er medlem af klubben og får undervisning i klubben.

Stævnetilmelding D-klasser

 • Ifølge DRF's regler skal alle D-stævner og derover afvikles via rideforbund.dk - Go!
 • Alle ryttere der starter D-klasser eller højere skal have DRF-rytterlicens 
 • Tilmelding og betaling af alle stævnetilmeldinger foregår via Go! hvor der søges på SABR.
 • HUSK! Det er muligt at tilmelde flere stævner og flere personere ad gangen for èt administartionsgebyr

Profil og rytterlicens under DRF - Go! 

Vejledning til oprettelse af profil og rytterlicens 

Dansk Ride Forbund (DRF) kræver at alle ryttere der starter stævner i klubber under DRF tilmelder sig stævnerne via DRF’s stævnesystem Go!
Undtaget er E-klasser (klubbens elevryttere der rider på klubbens elevheste).

For at kunne tilmelde til klubstævner (D-stævner) og højere via Go! kræves rytterlicens.

Profiloprettelse:
Du skal oprette en profil for at kunne købe en rytterlicens. Oprettelse af profil er gratis og det gøres på rideforbund.dk under Login/opret profil
Husk at det er rytteren der skal oprettes og IKKE evt. forælder.

Aktivering af rytterlicens:
Efter login på din profil, går du til Mine oplysninger under dit navn (øverst). Her kan du aktivere den rytterlicens du har brug for.
Licensen gælder for et år fra oprettelse og skal derfor fornyes hvert år. Fornyelsen sker på samme måde på din profil.

Instagram
Vi takker vore sponsorer