Udvalg


 Forretningsudvalget (formand, kasserer og sekretær) info@sabrorideklub.dk
 Formand, Marie Nielsen
 sabr@sabrorideklub.dk
 Kasserer, Inger Jeppesen
 kasserer@sabrorideklub.dk
 Sekretær, Kirstine Bak Gulstad
 sekretaer@sabrorideklub.dk


Elevrytterrepræsentant   elevrepr@sabrorideklub.dk
Elevrytterrepræsentanten (ERR) arbejder for, at SABR er en forening, hvor elevrytterne og deres familier føler sig velkomne.
ERR er elevrytternes talerør i bestyrelsen og skal sikre, at bestyrelsen har føling med, hvad der rør sig elevstalden og omvendt. ERR har også fokus på at øge forældreengagement i klubben.
Der er ikke noget udvalg under elevrytterrepræsentanten.

Hestevelfærdsudvalg      hestevelfaerd@sabrorideklub.dk
Hestevelfærdsudvalget (HV) tager primært vare på elevhestenes trivsel. Elevhestenes udstyr tjekkes og vedligeholdes. HV assisterer ved behandling ved evt. sygdom hos elevhestene, laver foderplaner og holder øje med elevhestenes foderstand. HV laver statistik på hvor meget elevhestene bruges i undervisningen. HV står i ferier og på fridage for at strigle og renser hove på elevhestene.
Aldersgrænse for at være med i hestevelfærds-udvalget er 15 år.

Stævneudvalg                  stavneudvalg@sabrorideklub.dk
Stævneudvalget (STVU) har ansvar for at planlægge og afvikle klubbens stævner i DRF-regi. STVU's målsætning er at holde velplanlagte og velbesøgte stævner, til glæde for både klubbens medlemmer og udefrakommende DRF-medlemmer. Målet er også at bidrage til en sund økonomi i klubben.
Har du lyst til at tage del i stævneudvalgets opgaver, er du meget velkommen til at kontakt os. 
Aldersgrænse for at være med i stævne-udvalget er 15 år.

PR-udvalg                        pr@sabrorideklub.dk
PR-udvalget (PRU) arbejder med to områder.
Det ene er at styrke klubbens økonomi. PRU søger sponsorer og laver aftaler med dem. PRU søger fonde til små og store formål og gennemfører støttearrangementer eller andre aktiviteter, der kan give penge til klubben (fx julebanko og omdeling af kirkeblade).
Det andet område er kommunikation. PRU står for hjemmesiden, facebook-siden, nyhedsbreve og klubbladet HestePosten samt hjælper med opslag i staldene. PRU skriver også indlæg til lokalavisen for at gøre SABR synlig i lokalområdet. 
Aldersgrænse for at være med i PR-udvalget er 15 år.

Breddeudvalg                  bredde@sabrorideklub.dk
Breddeudvalget (BR) står for at varetage bredden i klubben. Dvs. alle medlemmer - både elevryttere og privatryttere.
BR arrangerer aktiviteter hvor der er heste med som fx julestævne, fastelavnsstævne, ridelejr, pinseridt og andre hyggelige arrangementer, der er for alle i klubben. Breddeudvalget står ikke for dressur- og springstævner. 
Aldersgrænse for at være med i bredde-udvalget er 16 år.

Ungdomsudvalg            ungdom@sabrorideklub.dk
Ungdomsudvalget (UU) står for aktiviteter uden heste. Det kan være fx ture udenfor klubben (Djurs Sommerland, biografture, stævne- og messebesøg ect.) spilleaftener, overnatning, "før stævne hygge", filmaftner, julefrokost m.v. 
Der er ingen hverken øvre eller nedre aldersgrænser for at være med i ungdoms-udvalget. 

Cafeterieudvalg            tutten@sabrorideklub.dk
Cafeterieudvalget (TUT) sørger for mad og drikke i cafeteria Tutten til stævner og andre arrangementer.
TUT køber ind, tilbereder maden og sælger til de sultne stævnedeltagere.
I Tutten kan man købe alt fra boller med pålæg, frugt og pølser til hjemmebagt kage (til de store stævner også de verdensberømte trøfler). TUT sælger selvfølgelig også varme og kolde drikkevarer.
Efter stævnerne rydder TUT op og gør rent, så der er klar til næste gang. 
Aldersgræse for at være med i cafeterie-udvalget er 15 år.

HestePosten                hesteposten@sabrorideklub.dk
Alle er meget velkomne til at sende indslag til klubbens klubblad HestePosten

Web                               webmaster@sabrorideklub.dk
Karina Erikstrup 


Sponsorer