Nyheder

Udvalg


 Forretningsudvalg(formand, kasserer og sekretær) info@sabrorideklub.dk
 Formand, Marie Nielsen
 sabr@sabrorideklub.dk
 Kasserer, Inger Jeppesen
 kasserer@sabrorideklub.dk
 Sekretær, Kirstine Bak Gulstad
 sekretaer@sabrorideklub.dk

Elevrytterrepræsentant     elevrepr@sabrorideklub.dk

Elevrytterrepræsentanten (ERR) arbejder for, at SABR er en forening, hvor elevrytterne og deres familier føler sig velkomne.
ERR er elevrytternes talerør i bestyrelsen og skal sikre, at bestyrelsen har føling med, hvad der rør sig elevstalden og omvendt. ERR har også fokus på at øge forældreengagement i klubben.
Der er ikke noget udvalg under elevrytterrepræsentanten.

Hestevelfærdsudvalg     hestefelfaerd@sabrorideklub.dk

Hestevelfærdsudvalget (HV) tager primært vare på elevhestenes trivsel. Elevhestenes udstyr tjekkes og vedligeholdes. HV assisterer ved behandling ved evt. sygdom hos elevhestene, laver foderplaner og holder øje med elevhestenes foderstand. HV laver statistik på hvor meget elevhestene bruges i undervisningen. HV står i ferier og på fridage for at strigle og renser hove på elevhestene.
Aldersgrænse for at være med i hestevelfærds-udvalget er 15 år.

Stævneudvalg     stavneudvalg@sabrorideklub.dk

Stævneudvalget (STVUDV) har ansvar for at planlægge og afvikle klubbens stævner i DRF-regi (Dansk Ride Forbund) i dressur og spring. STVUDV's målsætning er at holde velplanlagte og velbesøgte stævner, til glæde for både klubbens medlemmer og udefrakommende DRF-medlemmer. Målet er også at bidrage til en sund økonomi i klubben.

Har du lyst til at være med i stævneudvalget og tage del i opgaverne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Aldersgrænsen for at være med i stævne-udvalget er 15 år.


PR-udvalg     pr@sabrorideklub.dk

PR-udvalget (PRUDV) arbejder med to områder.

  1.  Det ene er at styrke klubbens økonomi. PRUDV søger sponsorer og laver aftaler med dem. PRUDV søger fonde til små og store formål og gennemfører støttearrangementer eller andre aktiviteter, der kan give penge til klubben (fx julebanko og omdeling af kirkeblade).
  2.  Det andet område er kommunikation. PRUDV står for hjemmesiden, klubbens facebook-side, nyhedsbreve, klubbladet HestePosten og diverse foldere samt hjælper med opslag. PRUDV skriver også indlæg til lokalavisen for at gøre SABR mere synlig i lokalområdet.

Aldersgrænse for at være med i PR-udvalget er 15 år.


Bredde-udvalg      bredde@sabrorideklub.dk

Breddeudvalget (BR) står for at varetage bredden i klubben, dvs. alle medlemmerne - både elevryttere og privatryttere.

BR arrangerer bredde-aktiviteter hvor der er heste med som fx julestævne, fastelavnsstævne, ridelejr, orienteringsridt og andre hyggelige arrangementer, der er for alle i klubben.

Aldersgrænsen for at være med i bredde-udvalget er 15 år.


Ungdoms-udvalg     ungdom@sabrorideklub.dk
Ungdomsudvalget (UU) står for aktiviteter uden heste. Det kan være fx ture udenfor klubben (Djurs Sommerland, biografture, stævne- og messebesøg ect.) spilleaftener, overnatning, "før stævne hygge", filmaftner, julefrokost m.v. 
Der er ingen hverken øvre eller nedre aldersgrænser for at være med i ungdoms-udvalget. 

Cafeterie-udvalg     tutten@sabrorideklub.dk

Cafeterieudvalget (TUT) sørger for mad og drikke i cafeteria Tutten til stævner og andre arrangementer.
TUT køber ind, tilbereder maden og sælger til de sultne stævnedeltagere.
I Tutten kan man købe alt fra boller med pålæg, frugt og pølser til hjemmebagt kage (til de store stævner også de verdensberømte trøfler). TUT sælger selvfølgelig også varme og kolde drikkevarer.
Efter stævnerne rydder TUT op og gør rent, så der er klar til næste gang. 
Aldersgræse for at være med i cafeterie-udvalget er 15 år.

HestePosten     hesteposten@sabrorideklub.dk

Alle er meget meget velkomne til at sende indslag til klubbens klubblad HestePosten, der udkommer ca. 4 gange årligt, hvis der er materiale til det.

Web - hjemmeside    webmaster@sabrorideklub.dk
Instagram
Vi takker vore sponsorer