Værdigrundlag og visioner


Sabro rideklub er 100% medlemsejet og har eksisteret siden august 1976

I Sabro Rideklub ønsker vi at:
 • tilbyde god og hjertevarm undervisning
 • danne rammen for et rart og imødekommende værested, hvor omdrejningspunktet er glæden ved heste og ridesporten
 • værne om og beskytte vores faciliteter
 • sikre en god velfærd for vores heste
 • skabe rum og respekt for klubbens medlemmer og rytternes forskelligheder, så alle føler sig velkomne og respekterede
 • afholde stævner, breddeaktiviteter (årstidsarrangementer, ridelejr mm.) og sociale arrangementer af høj kvalitet for klubbens medlemmer
 • sikre en fremadrettet og bæredygtig økonomi for klubben
 • følge DRF’s retningslinjer for rideklubber
 • sikre, at klubben får en god omtale i ridemiljøet og lokalområdet
 • bevare Sabro Rideklub som en hyggelig klub, hvor det gode samvær er et fælles mål.
Kortsigtede visioner
På kort sigt (inden for 1-2 år) arbejder vi i bestyrelsen med at:
 • sikre, at vores bestand af elevheste matcher vores medlemmers behov
 • videreuddanne elevheste og personale
 • skabe mere opbakning til stævner og aktiviteter
 • afklare stuehusets tilstand og fremtid
 • forbedre klubbens faciliteter inden for de økonomiske rammer
 • udarbejde en vedligeholdelsesplan for faciliteterne, som også indgår i arbejdsdagene
 • stabilisere vores økonomi og driftsform og således sikre en bæredygtig økonomi
 • søge fonde og puljer bredt.
 
Langsigtede visioner
På langt sigt (inden for 5-10 år) arbejder vi i bestyrelsen med at:
 • udvide de indendørs ridefaciliteter
 • lave et nyt cafeteria med udsigt til banerne
 • skaffe nyt tag til ridehallen, gerne med solceller på
 • påvirke kommunen til at etablere ridestier i de nye udstykninger
 • skaffe flere folde til klubben, eventuelt med hjælp fra kommunen
 • gøre klubben til en mere synlig og integreret del af lokalområdet, både de unge og ældre.


Sponsorer