Nyheder

Værdigrundlag og visioner


Sabro Rideklub er 100% medlemsejet og har eksisteret siden august 1976


I Sabro Rideklub ønsker vi at:
 • danne rammen for et rart og imødekommende værested, hvor omdrejningspunktet er glæden ved heste og ridesporten
 • tilbyde god og hjertevarm undervisning
 • værne om og beskytte klubben og dens faciliteter
 • sikre god velfærd for klubbens heste
 • skabe rum og respekt for klubbens medlemmer og rytternes forskelligheder, så alle føler sig velkomne og respekterede
 • afholde stævner, breddeaktiviteter (årstidsarrangementer, ridelejr mm.) og sociale arrangementer af høj kvalitet for klubbens medlemmer
 • sikre en fremadrettet og bæredygtig økonomi for klubben
 • følge DRF’s retningslinjer for rideklubber
 • sikre, at klubben får en god omtale i ridemiljøet og lokalområdet
 • bevare Sabro Rideklub som en hyggelig klub, hvor det gode samvær er et fælles mål.


Kortsigtede visioner (indenfor 1-2 år)
 • sikre, at vores bestand af elevheste matcher vores medlemmers behov
 • videreuddanne elevheste og personale
 • skabe mere opbakning til stævner og aktiviteter
 • forbedre klubbens faciliteter inden for de økonomiske rammer
 • udarbejde en vedligeholdelsesplan for faciliteterne, som også indgår i arbejdsdagene
 • stabilisere vores økonomi og driftsform og således sikre en bæredygtig økonomi
 • søge fonde og puljer bredt.


Langsigtede visioner (indenfor 5-10 år)
 • udvide de indendørs ridefaciliteter
 • lave et nyt cafeteria med udsigt til banerne
 • skaffe nyt tag til ridehallen, gerne med solceller på
 • påvirke kommunen til at etablere ridestier i de nye udstykninger
 • skaffe flere folde til klubben, eventuelt med hjælp fra kommunen
 • gøre klubben til en mere synlig og integreret del af lokalområdet, både for de unge og ældre.
Instagram
Vi takker vore sponsorer